Το παιχνίδι “Εξελίξεις” εντάσσεται στην κατηγορία των παιχνιδιών χρονικής ακολουθίας, δηλαδή εκείνων που βοηθούν το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αντιλαμβάνεται και να τοποθετεί εικόνες, γεγονότα, περιστατικά σε σωστή χρονική σειρά.

Η χρονική ακολουθία είναι ένα σημαντικό μέρος της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

Με το παιχνίδι ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επισημαίνουν απλές χρονικές σχέσεις όπως η διάρκεια, η χρονική ακολουθία, το «ταυτόχρονο» δραστηριοτήτων και τα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα καλλιεργούν την αφηγηματική τους ικανότητα και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

Στο παιχνίδι υπάρχει, επίσης, ένα πρωτοποριακό εργαλείο υποβοήθησης της μνήμης  που χρησιμοποιεί τις τελευταίες θεωρίες μάθησης στην ανάκληση των πληροφοριών (ιδανικό και για τα παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες).

Οι “Εξελίξεις” συνοδεύονται από τον Παιδαγωγικό Οδηγό. Εκεί με μεθοδικό και  συνάμα παιγνιώδη τρόπο το παιδί ανακαλύπτει πολλαπλές  δεξιότητες (πέρα από την χρονική ακολουθία), λειτουργεί βιωματικά,  μαθαίνει να παράγει καινούριες ιδέες, να  συνεργάζεται και να αυτενεργεί  και το ίδιο αυξάνοντας  την αυτονομία και την ανεξαρτησία  του.

Έτσι, το παιχνίδι συνολικά πραγματώνει τους στόχους του καλώντας και τον γονέα να συμμετέχει στην χαρά του παιχνιδιού με το παιδί του ή τον παιδαγωγό να συνεργαστεί  για την κατάκτηση  του ορθού αποτελέσματος σε μια παιδαγωγική παρέμβαση.

Εκπαιδευτική και παιδαγωγική επιμέλεια παιχνιδιού και δημιουργία παιδαγωγικού οδηγού: Ταμπουρέας Νικόλαος, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικός σύμβουλος.