Το επιτραπέζιο παιχνίδι ‘0 έως 20’’ είναι ένα πρωτοποριακό, μαθηματικό παιχνίδι, για τα παιδιά προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας που τα φέρνει σε επαφή και γνωριμία με τον τόσο σημαντικό κόσμο των αριθμών!

Η κατανόηση των πρώτων μαθηματικών εννοιών και αριθμητικών συλλογισμών καθώς και η θέση και η αξία των αριθμών μέχρι το 20 μαθαίνονται με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να λειτουργεί ανακαλυπτικά και εποπτικά παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα από δράσεις που μεγιστοποιούν το γνωστικό όφελος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Παιδαγωγικός Οδηγός συνδέεται αρμονικά με το επιτραπέζιο προσφέροντας μοναδικές παιγνιώδεις δραστηριότητες που αναπτύσσουν πολύπλευρα τον μικρό μας παίκτη σε επίπεδο συνεργατικό, ψυχοσυναισθηματικό, ενσυναισθητικό.

Αυτό συμβαίνει, εάν οι γονείς ή οι παιδαγωγοί, αφιερώσουν λίγα λεπτά κάνοντας με το παιδί τις δράσεις που αναγράφονται.

Τέλος ,το παιχνίδι είναι δομημένο έτσι ώστε σε κάθε στάδιό του να παρέχει στο παιδί μεταγνωστική επανατροφοδότηση, ώστε να καλλιεργεί συγκεκριμένες αποτελεσματικές στρατηγικές και να πετυχαίνει μεθοδικά τους στόχους που μαθαίνει και το ίδιο να θέτει.

Εκπαιδευτική, παιδαγωγική επιμέλεια παιχνιδιού και δημιουργία παιδαγωγικού οδηγού: Ταμπουρέας Νικόλαος, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικός σύμβουλος.